Hàng ngày có hàng trăm bệnh nhân đến khám chữa bệnh, áp lực công việc về số người khám chữa bệnh rất đông...