(baodautu.vn) Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, tiền thân là Bệnh xá Quảng Trạch, được thành lập từ năm 1960, là bệnh viện đa khoa khu vực hạng III, với quy mô 220 giường bệnh, thực hiện chức năng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Bình và một số vùng lân cận.