(SGGP).- Ngày 20-4, Bệnh viện Đà Nẵng đã chính thức đưa Trung tâm Phụ sản - Nhi vào hoạt động.