QĐND - Việc rèn luyện y đức, y thuật, hết lòng phục vụ bệnh nhân... đã trở thành nét đẹp truyền thống, góp phần làm cho Bệnh viện 109, luôn được quân mến, dân tin. Bệnh viện đã khẳng định uy tín của mình bằng tỷ lệ khám và sử dụng giường bệnh vượt so với chỉ tiêu đề ra.