Viêm đại tràng là bệnh không hề dễ chữa dứt điểm. Muốn chữa khỏi được bệnh, không chỉ là gặp thầy gặp thuốc, mà trước hết là phải thật kiên trì! Ghi nhận của chúng tôi với những bệnh nhân đã thoát khỏi nỗi ám ảnh của bệnh viêm đại tràng minh chứng cho điều đó.