* PN - Đọc sách báo, tôi thấy những người bị bệnh suy giãn tĩnh mạch chân thì các tĩnh mạch chân đều bị giãn ra, có người còn bị xoắn cuộn ngoằn ngoèo. Mẹ tôi không có hiện tượng như vậy, nhưng khi đi khám thì BS cho biết bà bị suy giãn tĩnh mạch chân, cho thuốc uống.