Bác sĩ điều trị cho tôi nói bệnh này chỉ có 30 - 40% là khỏi, tôi muốn hỏi bác sĩ có đúng như vậy không?