Bác sĩ cho em hỏi nhân xơ tử cung có nguy hiểm không? Nếu có thì nên dùng thuốc gì?