Bệnh lõm lồng ngực hay ngực hình phễu là hiện tượng xương ức bị hạ thấp xuống cùng với các đoạn sụn sườn liên kết với nó làm cho phía trước ngực lõm xuống như cái phễu. Đây là một bệnh bẩm sinh.