Bệnh lở mồm long móng (LMLM) là bệnh truyền nhiễm cấp tính do Aphthovirus gây ra trên heo và nhiều gia súc móng guốc khác như trâu, bò, dê, cừu (trừ ngựa) với mức độ nặng nhẹ khác nhau, tỉ lệ mắc bệnh biến động từ 5% đến 100%, tỉ lệ chết thấp.