Người dân Tây Ninh cho biết, hiện một loại bệnh lạ đang phát sinh tại các xã Thạnh Bắc,huyện Tân Biên; Tân Bình, Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh; Suối đá, huyện Dương Minh châu khiến hàng loạt cây cao su trong thời kỳ cho thu hoạch mủ chết hàng loạt.