(24h) - Làm thế nào để nhận diện được những người mắc bệnh đồng tính nữ; đó là một loại "bệnh" hay "tình", và nếu là bệnh thật thì cách chữa trị, khắc phục như thế nào, còn là tình thì phải làm sao...