Dịch tả heo (DTH) là bệnh truyền nhiễm do virut DTH gây ra. Bệnh lây lan rất mạnh, có thể gây chết 100% số heo mắc bệnh ở thể cấp tính và gây rối loạn sinh sản ở heo nái. Ở Việt Nam, DTH được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1924 và được coi là bệnh gây tổn thất lớn cho ngành chăn nuôi heo ở Việt Nam.