(VTC News) - Hành động ngang ngược lần này của 30 tàu cá Trung Quốc với sự tham gia của cả Ngư chính 310 được Trương Khiết - chuyên gia biển Trung Quốc coi là “sự mở đầu, sự tượng trưng” cho việc kết hợp giữa chính phủ và ngư dân.