Vincom Mega Mall - trung tâm thương mại và giải trí dưới lòng đất lớn nhất châu Á, đã đi vào hoạt động.