Dù cơ quan chức năng chưa thừa nhận sự có mặt của bến Hàn Quốc, bến Nhật Bản nhưng hai cái tên này vẫn 'đường đường' xuất hiện Google map.