Hùng biện tiếng Anh về môi trường, dường như "cuộc chiến" bằng ngôn ngữ không bao giờ kết thúc...