Một tấm thiệp, bức tranh, bài hát… chỉ đơn giản thế thôi nhưng món quà 8/3 của các bé luôn khiến mẹ cảm động.