Sáng 15/3, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục XDLL-CAND đã tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 46 đảng viên mới, thuộc Đảng bộ Tổng cục XDLL-CAND và Đảng bộ các Tổng cục khác trong Đảng bộ CATW.