(VOH) - Sau 4 ngày diễn ra tranh tài giữa các giáo viên đến từ 20 trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố, sáng 26/5, Hội thi Giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp cấp thành phố lần 7 năm 2012 đã bế mạc.