Một triệu trẻ em tại 1.000 trường tiểu học trên cả nước tham gia làm thiệp Tết để tặng ông bà, cha mẹ, thầy cô trong chương trình "Bé làm thiệp Tết, gắn kết gia đình".