Ngày 24/5/2012, tại Nhà khách Chính phủ đã diễn ra Lễ bế giảng Lớp Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tại chức Bộ Ngoại giao khóa III (2010 - 2012) do Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức. Sau 2 năm học tập, 100% học viên đã tốt nghiệp với kết quả đạt loại khá trở lên.