(AloBacsi) – Cháu không bị sốt, chỉ nổi vài hạt ở gối, tay. Miệng cháu thì bị loét nhưng đã hết đau và ăn uống bình thường. Như vậy con em đã khỏi bệnh chưa?