Con tôi sốt 38 độ C nhưng không ho, sổ mũi, viêm họng. Như vậy cháu có bị làm sao không thưa bác sĩ?