Bé Tiểu Bảo đã phải khâu hơn 100 mũi sau sự cố xảy ra tại Từ Châu, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.