Mới được 7 tháng tuổi mà cứ bón thìa bột vào miệng là TuTi ngậm luôn đến cả tiếng sau không chịu nuốt, có khi cu cậu còn nhổ “phì phì” ra bẩn hết cả quần áo nhưng khi cho ăn cháo hạt thì cu cậu "chén" ngon lành..