PNO - Tôi có cháu trai 2 tuổi hiện cháu đang đi học trường mầm non, cháu từ nhỏ tới giờ không có sữa mẹ, cháu chỉ uống sữa công thức. Bây giờ cháu đi học, ăn ở trường như sau: - Sáng: hủ tiếu hoặc hoành thánh - 9g30: ăn sữa chua khoảng 20ml - 10g30: ăn cơm - 11g30: uống khoảng 100ml sữa - 14g00: ăn xế (những món nhẹ) - 16g30: tôi đón cháu và cho cháu uống được 100ml sữa- 18g00: ăn cơm.