(VTC News) – Trên đường ra đồng tháo nước, anh Dương vướng phải dây điện do hàng xóm kéo ra để bẫy chuột nên đã bị điện giật chết.