Ngày Thanh Trung đưa ra quyết định rời khỏi CLB BĐ HN, một ông chủ của Tập đoàn Hòa Phát đã gửi lời khuyên nhủ tới anh: “Chú Kiên rất hiếu thắng và không thích ai đi ngược lại ý muốn của mình. Cháu sẽ rất thiệt thòi nếu tiếp tục phản kháng như vậy”.