ICTnews – Ứng dụng cung cấp một số dữ liệu để người dùng iPhone quản lý thời gian sử dụng pin hợp lý hơn, đồng thời đưa ra các mẹo và lời khuyên để tiết kiệm pin.