Cống hiến 24 năm vì sự nghiệp giáo dục mầm non, thậm chí còn được nhận cả Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng nhưng chị Nguyễn Thị Kim Oanh (ở thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội; giáo viên Trường Mầm non xã Duyên Thái) đã trượt xét tuyển viên chức vì chỉ được tính... 6 năm công tác!