TPO - Một mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức cho ông Dương Chí Dũng bỏ trốn là thiếu úy công an Nguyễn Trọng Ánh vừa bị bắt giam.