Chiều dài hai đầu càng của một con cua nhện trưởng thành có thể lên tới 5 m, tương đương chiều dài một xe hơi 4 chỗ.