Hiện nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang đe dọa hàng ngày, hàng giờ tại Việt Nam, gấc rất tự hào là loại quả sạch nhất. Làm thế nào để sử dụng trái gấc an toàn và hiệu quả nhất, chương trình giao lưu trực tuyến "Trái gấc - Quà tặng thiên nhiên nâng cao chất lượng cuộc sống" sẽ giải đáp xung quanh những vấn đề này. Bạn đọc có thể xem nội dung tại đây.