Ngôi nhà có kiểu kiến trúc lô cốt thực chất là cái gì và tại sao lại bị bỏ hoang như thế, đâu là sự thật?