VOV.VN - Đây là vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay.