Tên Lê Văn Vui, được xác định là hung thủ trong vụ bắt cóc 2 trẻ em trai vào chiều tối 11/5 để thực hiện tống tiền, sau đó đã giết chết 2 em này rồi đốt xác phi tang.