Bắt đầu nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 10

ThanhNiên - 04/05/2009 01:06

Từ ngày 2 - 15.5, các trường THCS tại TP.HCM bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lớp 10.