(DĐDN) - Hôm nay (22/7), Sở Xây dựng Hà Nội bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao tầng đô thị Sông Đà (SDU) 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Thời gian nhận hồ sơ kéo dài đến hết 22/8/2013.