19 ca khúc có chất lượng về chuyên môn, phù hợp với tiêu chí của Cuộc vận động sáng tác ca khúc Mai Vàng vào vòng bình chọn từ hôm nay, 5-9, gồm: Nhịp Sài Gòn, Xuân trong ta, Thành phố đầu Xuân (Lê Chí Hiếu); Nhặt (Tôn Thất Toàn); Xuân tình yêu, Hồn quê, Vùng quê cũ (Nguyễn Hay); Mùa Xuân nghệ sĩ tình yêu (Hà Thanh Hiển); Xuân về trên phố (Cao Tâm); Xuân vàng (Lê Văn Tốt); Mắt xanh Sài Gòn (Ngọc Thu Hồng); Xuân ước mơ, Xuân quê hương, Xuân ơi, Mùa Xuân vui, Hát cùng mùa Xuân (Nguyễn Quốc Bảo); Khúc hát mùa Xuân, Khúc ca Xuân (Mai Quảng); Mùa Xuân của em (Phạm Thúy Hạnh).