(GDVN) - Trung Quốc dự kiến trong 3 năm tới sẽ xây mới khoảng 70 sân bay dân dụng, cải tạo hơn 100 sân bay hiện có