Với sự trợ giúp của các khuôn mẫu (template) có sẵn trong Microsoft Word, bạn có thể viết sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh trong vài phút mà vẫn bảo đảm yếu tố nội dung chuẩn và hình thức đẹp.