Barca đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối sau khi đè bẹp Santos.