Việc cắt giảm đầu tư công, đình hoãn, giãn tiến độ hàng loạt dự án, công trình giao thông khiến người lao động trong lĩnh vực này phải đối mặt với rất nhiều khó khăn...