Ngăn chặn lũ thỏ đến phá hoại thành quả lao động của bạn.