QĐND Online - Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo, ngày 26-8 Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức buổi tọa đàm tại huyện Thanh Oai, Hà Nội.