(Dân Việt) - Một Hội báo Xuân mà cả người viết lẫn độc giả đều là lính, thế nhưng những tác phẩm "cây nhà lá vườn" ấy lại thể hiện khả năng sáng tạo mang đậm chất lính. Đó là Hội báo tường Xuân Tân Mão của tuổi trẻ Trường Sĩ quan Lục quân 2.