Hỏi: Người cao tuổi nghèo, cô đơn được Nhà nước quan tâm như thế nào? Chế độ bảo trợ xã hội (BTXH) đối với đối tượng này có gì thay đổi không?Một số bạn ở Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai...

Trả lời: 1. Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26-3-2002 của Chính phủ quy định: "+ Người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, không có nguồn thu nhập được Nhà nước trợ cấp xã hội hoặc được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội và khi chết được trợ cấp mai táng phí… +Người cao tuổi là người tàn tật, thuộc diện hỗ trợ nghèo được xem xét hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng. + Người cao tuổi còn vợ chồng nhưng già yếu, không có con, cháu ruột, người thân thích để nương tựa, không có nguồn thu nhập được xem xét hưởng các chế độ trợ cấp…" (Điều 6). Các chế độ trợ giúp cụ thể đã được Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn cụ thể. Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13-4-2007 của Chính phủ quy định: Một trong hai nhóm đối tượng NCT được hưởng BTXH thường xuyên tại cộng đồng là "NCT cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo; NCT còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo (theo chuẩn nghèo được Chính phủ quy định cho từng thời kì" (Điều 4). Nhóm đối tượng này được hưởng trợ cấp hàng tháng 120.000 đồng/ người, nếu bị tàn tật nặng thì hưởng 180.000 đồng/ người/ tháng… Các đối tượng trên còn được cấp thẻ BHYT hoặc được khám, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập, khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng 2 triệu đồng/ người. Luật Người cao tuổi quy định: Một trong hai nhóm NCT được hưởng chính sách BTXH là "Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng" (Điều 17). Trường hợp trên "được hưởng bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng khi chết" (Điều 18). Quy định trên đây được hoàn thiện trên cơ sở khái quát và thừa kế các quy định tại Điều 6 Nghị định số 30/2002/ NĐ - CP và Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2011. 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ - CP, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27-2-2010 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành ngày 13-4-2010) quy định: Đối tượng BTXH quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP được hưởng mức trợ cấp thấp nhất là 180.000 đồng/ người/ tháng. Cụ thể là: Đối tượng dưới 85 tuổi hưởng 180.000 đồng/ người tháng; đối tượng dưới 85 tuổi bị tàn tật nặng hưởng 270.000 đồng/ tháng/ người; đối tượng từ 85 tuổi trở lên hưởng 270.000 đồng/ tháng/ người; đối tượng từ 85 tuổi trở lên bị tàn tật nặng hưởng 360 đồng/ người/ tháng. Ngoài ra, đối tượng trên còn được cấp thẻ BHYT và khi chết được trợ cấp chi phí mai táng 3 triệu đồng/ người. Báo NCT