QĐND - Ngày 22-11, Bảo tàng Lịch sử cách mạng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức tiếp nhận hiện vật do các tập thể, cá nhân trao tặng.