Ngày 8/8, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố điểm sàn vào ĐH-CĐ năm 2013. Ngay sau khi có điểm sàn, các trường ĐH-CĐ khối ngành y dược lần lượt công bố điểm chuẩn. Theo đó, điểm chuẩn năm nay vào các trường khối ngành y dược đều cao hơn so với điểm chuẩn của năm 2012. Thực tế này đã và đang tiếp tục mở ra những tín hiệu đáng mừng trong việc lựa chọn và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành y tế...